Jėzus kiekvieniems namams

2/4/20244 min read

Kai Jėzus išėjo iš sinagogos, pasuko į Simono ir Andriejaus namus. Šventas Raštas sako, kad Viešpačiui tuoj pat pasakė, kad Simono uošvė guli karščiuodama. Jėzaus mokiniai labai greitai susigaudė, ką reikia daryti. Kitais žodžiais tariant, kreiptis į Viešpatį Jėzų, tuo išpažįstant Viešpaties galią ir atnešant savo poreikius bei sunkumus pas Jėzų.

Nereikia laukti ir delsti, kol visai yra blogai, bet visada kuo greičiau kreiptis į Viešpatį. Ne dėl to, kad Dievas nežinotų mūsų poreikių ir sunkumų, bet tam, kad būtų aišku, jog tu supranti ir pripažįsti savo bejėgiškumą ir galybę Dievo, kuris padeda. Juk taip mums parašyta Patarlių knygoje, „Pripažink jį visur, kad ir ką darytum, ir jis ištiesins tavo kelius” (Pat 3, 6). Visiems reikia tiesių kelių ir aiškumo, kad galėtų saugiai ir ramiai eiti Viešpaties keliu.

Jėzus į tuos namus atnešė ne tik ramybę ar išgydymą, bet ir Viešpaties galybės liudijimą. Kaip nuostabiai gali palaiminti kiekvienus namus, kai Jėzus užeina po tavo stogu, kai Jėzus yra pakviečiamas dar ir po bažnyčios eiti į mūsų namus ir juose svečiuotis.

Ką skelbia Evangelija? Kad Jėzus po pamaldų sinagogoje nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Štai kaip turi būti švenčiamas krikščioniškas šabas. Kai po šventų pamaldų tavo širdis karšta ir dega Dievo meile, tavo mintys su Dievo žodžiu, o į namus parsineši tai, ką gavai ir tai, ką sugebėjai pasiimti per pamaldas bažnyčioje. Pakvieskite Jėzų užeiti pas jus į namus, kad ir toliau vyktų nuostabūs Dievo darbai, kuriuos Jis mielai pasiruošęs dėl jūsų padaryti ir pasitarnauti.

Kokie laimingi ir palaiminti žmonės ir jų namai, kai šiame beprotiškame pasaulyje sugeba skirti laiko ir pakankamai pastangų bei jėgų suderinti Bažnyčios bendruomenės gyvenimą kaip dalį savo kasdienio gyvenimo. Juk Jėzus yra Viešpats, kuris nėra tik pamaldų Viešpats, juk jis yra tavo gyvenimo ir tavo namų Viešpats. Jis nori, kad tu būtum ne tik sėkmingas ir laimingas, bet pirmiausia palaimintas. Juk taip yra mums pasakyta: „Jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta” (Mt 6, 33).

Tai teisingų prioritetų sudėliojimo pradžia ir būtent nuo šių Jėzaus žodžių, tu gali pradėti dėlioti kitus savo gyvenimo prioritetus ir siekius, bet ne kitaip. Visiems tikintiems tai yra priminimas ir pavyzdys, kad viską reikia atnešti pas Viešpatį Jėzų.

Viešpats būtinai prie tavęs prieis ir būtinai tave pakels. Juk taip ir Simono namuose pasitarnavo jo uošvei. Jėzus priėjo ir pakėlė ją už rankos, ji pasveiko. Jėzus nepaliko jos gulėti, išgydymas įvyko jai pakilus, kad atsistotų ir būtų aišku, kad ji pasveiko ir nėra reikalo daugiau gulėti.

Jėzus ištiesė savo ranką karščiuojančiai, kuri jau nebeturėjo jėgų. Tai buvo Jėzus, kuris atėjo kaip svečias, bet pasitarnavo pirmas ir padėjo tam, kuriam labiausiai reikėjo Viešpaties prisilietimo. Ir tik po to, Simono Petro uošvė galėjo pasitarnauti Jėzui ir visiems kitiems ten buvusiems.

Kai tu leidi Jėzui pirma pasitarnauti tau, tik tuomet tu galėsi tinkamai patarnauti Viešpačiui. Tai yra tiesa tik ką įtikėjusiam žmogui ir tam, kuris jau brandus tikėjime, juk Viešpats Dievas tęsia savo darbą per Šventosios Dvasios veikimą.

Tai mums primena labai artimą situaciją, kai per paskutinę vakarienę Petras ir kiti mokiniai nenorėjo leisti Jėzui nuplauti jiems kojų, o Jėzus atsakė: „Tu dabar nesupranti, ką aš darau, bet vėliau suprasi“ ir „Jei tavęs nenumazgosiu, neturėsi dalies su manimi“ (Jn 13, 8 – 9).

Koks turėtų būti mūsų atsakas dabar? Leisti Jėzui mums vadovauti, kad mes galėtume teisingai pasitarnauti ir vykdyti Dievo valią. Jėzus mums primena tokiais žodžiais apie save: „Žmogaus Sūnus irgi atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį“ (Mt 20, 28).

Taip Jėzus per save parodo krikščioniškai Bažnyčiai ir kiekvienam tikinčiajam, kad pasitarnavimo dovana yra neatsiejama nuo krikščioniško tikėjimo ir gyvenimo. Ten pat Evangelija išskleidžia dar tą pačią dieną ir kitą įvykį, kuris vyksta tuose pačiuose namuose. Žmonės pas Jėzų atgabeno ligonius ir demonų apsėstus žmones, kad Viešpats juos išgydytų ir padėtų.

Visas miestas suėjo prie tų namų durų, kur buvo Jėzus. Tie namai mokėsi keistis, nes atėję žmonės buvo priimti. Štai koks nuostabus atsiliepimas ir sureagavimas į tai, kad žmonės žinojo, kur gauti malonės dovaną.

Tai tegul bus mums priminimas, kad bažnyčia yra ta vieta, kur žmogus, su visomis savo neišspręstomis bėdomis, sunkumais ar klausimais, gali ir turėtų ateiti pas Jėzų ir leisti Viešpačiui jam patarnauti, nes tik tada galėsi tinkamai pasitarnauti Dievui.

Ar leidi, kad Viešpats tau patarnautų? Kaip tu pasitarnauji Jėzui? Ar ruošiesi Jam tarnauti?

Biblijos eilutė: Morkaus 1, 29 – 34