Dažnai užduodami klausimai

Taip. Pamaldos yra atviros kiekvienam.

Ar bet kas gali ateiti į pamaldas metodistų bažnyčioje?
Ar metodistų dvasininkai privalo laikytis celibato?
Kas gali tapti metodistų bažnyčios nariu?

Ne, gali tuoktis.

Kiekvienas, kuris išpažįsta Jėzų Kristų Viešpačiu ir Gelbėtoju. Priėmimas į Bažnyčią vyksta per tikėjimo išpažinimą ir maldą.

Nuo kada Lietuvoje egzistuoja metodistų bažnyčia?

Pirmoji metodistų bendruomenė Lietuvoje įsikūrė XIX amžiaus pabaigoje, Kaune, Šančiuose. 1900 metais bendruomenė pradėjo veikti kaip metodistų episkopalinė bažnyčia, nuo tada skaičiuojamas Lietuvos metodizmo laikas.

Kokios yra metodistų pamaldos?

Į pamaldas metodistai renkasi sekmadienį. Be giedojimo, individualių ir bendrų maldų, jie klausosi Dievo žodžio – tiek skaitomo iš Biblijos, tiek skelbiamo pamoksluose. Tarnavimo forma paprasta, kartais spontaniška, susijusi su ankstyvosiomis krikščionių pamaldomis.

Kaip atrodo metodistų bažnyčia?

Bažnyčios interjeras kuklus (kryžius, altorius su atversta Biblija, sakykla, kėdės, muzikos instrumentai). Nededama paveikslų ar skulptūrų, nes tai prieštarautų antrajam Biblijos dekalogo įsakymui (Iš 20, 4-6).

Taip, švenčia.

Ar metodistų bažnyčia švenčia tokias šventes kaip Kalėdos ir Velykos?
Ar pamokslauti gali tik teologinį išsilavinę įgiję dvasininkai?

Ne, pamokslauti gali ir vietiniai pamokslininkai, kurie tam yra ruošiami.