Biblijos komentarai

1/28/20241 min read

Biblijos komentarai
Biblijos komentarai

Metodistų kunigo Kosto Burbulio lietuviškai parengti Biblijos komentarai buvo leidžiami JAV atskirais sąsiuviniais nuo 1979 iki 1988 metų. Lietuvai tie sąsiuviniai nebuvo prieinami ir todėl nežinomi.

Daugelis žmonių atgavus nepriklausomybę Šventąjį Raštą pirmą kartą pamatė ir skaityti pabandė. Pasirodo, pirmą kartą skaitant ne viskas aišku. Naujiems Biblijos skaitytojams praverstų komentarai, tačiau Lietuvoje jų kaip tik trūko. K. Burbulys leido jo tekstą naudoti ir redaguoti. 2002 m. Biblijos komentarai, pavadinimu „Kas slypi šventojo Rašto Žodyje“, buvo išleisti ir pateko į skaitytojų rankas.

Šie Biblijos komentarai – aiškinimai lietuvių kalba – labai glausti, trumpi. Plačiau rašant būtų įmanoma daug dalykų paaiškinti tiksliau. K. Burbulys dalijosi, kad jis pats, skaitydamas trumpus Biblijos paaiškinimus, Bibliją suprato daug geriau, ir ji tapo jam artimesnė, suprantamesnė, vertingesnė. Aiškinimuose savo minčių jis pridėjo labai mažai. Daugiausia rėmėsi kitais komentarais, parašytais vokiečių ir anglų kalbomis. Jis vylėsi, kad tas, kuris tiki Dievą ir ieško dvasinio peno, ras šiuose paaiškinimuose daug naudos.

Norintys komentarus įsigyti, skambinkite tel. +37063688901 arba teiraukitės bažnyčioje.